Search results for METODIKASI

Refine Search

Omni badge Milliy va harakatli o’yinlarni o’qitish metodikasi

O’quv-metodik qo’llanma

GlobeEdit (2021-06-24) - ISBN-13: 978-620-0-62465-9

304.39 R$
Omni badge O‘ZBEK TILINI O‘QITISH METODIKASI

Filologiya va tillarni o`qitish (o`zbek tili) ta'lim yo`nalishi bakalavriat talabalari uchun mo`ljallangan darslik

GlobeEdit (2020-09-22) - ISBN-13: 978-620-0-61409-4

548.39 R$
Omni badge Boshlang`ich sinflarda matematika fanini o`qitish metodikasi

(Boshlang`ich sinf o`qituvchilari uchun maxsus matematika fanini o`qitish metadologik qo`llanma)

GlobeEdit (2021-05-18) - ISBN-13: 978-620-0-62307-2

218.99 R$
Omni badge Voleybolchilarda sakrovchanlik sifatini rivojlantirishda

innovatsion texnologiyalardan foydalanish metodikasi

GlobeEdit (2021-06-22) - ISBN-13: 978-620-0-62441-3

304.39 R$
Omni badge Yengil atletika nazariyasi va uslubiyati

Fanni o‘qitishda innovatsion texnologiyalarni qo‘llash metodikasi

GlobeEdit (2021-06-22) - ISBN-13: 978-620-0-62437-6

340.99 R$
Omni badge Mening ona tilim

Boshlang’ich sinf o’qituvchilari uchun ona tili fanini o’qitish metodikasi

GlobeEdit (2020-09-29) - ISBN-13: 978-620-0-61471-1

218.99 R$
Omni badge TILSHUNOSLIKNING METODOLOGIK MASALALARI

Monografiya

GlobeEdit (2020-09-29) - ISBN-13: 978-620-0-61120-8

304.39 R$
Omni badge Matematika ta’limini ijodiy tashkil etish

GlobeEdit (2020-06-11) - ISBN-13: 978-620-0-60972-4

426.39 R$

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal PagBrasil

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING