Bookcover of İslâm Hukuk Tarihinde Güvenlik Araçları
Booktitle:

İslâm Hukuk Tarihinde Güvenlik Araçları

Yardımlaşma ve Dayanışma

Türkiye Alim Kitapları (2016-07-01 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-81217-6

ISBN-10:
3639812174
EAN:
9783639812176
Book language:
Blurb/Shorttext:
Sosyal güvenlik, farklı toplumsal kültürlerde nitelik ve nicelik değişse de aynı gayenin ifası için farklı disiplinlerde organize edilmiştir. Ancak günümüzdeki sosyal gelişmeler karşısında “sorumluluk hukuku” yeniden yorumlanmış, “kusursuz sorumluluk ilkesinin” hukukî kabulü, farklı “sosyal güvenlik organizasyonlarına” zemin hazırlamıştır. Bu bağlamda ferdi nitelik taşıyan “sorumluluk hukuku” ile sosyal nitelik taşıyan “dayanışma hukuku” yan yana getirilmiştir. İslâm, bireyler arasında “sosyal adaleti” sağlamak için “Müslümanlar kardeştir.”, “Allah adâleti, iyilik yapmayı ve yakınlara yardım etmeyi emreder” ayetleri gereği, âdeta müslümanın müslümana zimmetlendiği, müteselsilen sorumlu kılındığı bir toplumu hedeflemiştir. Dinin, mâlî fedakârlıklarla ifâ edilen "paylaşım yönü", günümüzde bireysel ve toplumsal sorumluluk bilincinin yozlaşması neticesinde en çok unutulup ihmal edilen hususların başında gelmektedir. İslâm'ın öngördüğü toplum ‘da ilke, tehlikede iştirak, nimette taksimattır. Çağımızda biyolojik ve iktisadi tehlikeler daha da artmıştır. İslâm dini bu tehlikelere karşı ne tür "araçlar" önermiş, İslâm hukuk tarihinde sosyal güvenlik alanında ne tür araçlar kullanılmıştır.
Publishing house:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
By (author) :
Hadi Sağlam
Number of pages:
532
Published at:
2016-07-01
Stock:
Available
Category:
Religion / Theology
Price:
94.90 €
Keywords:
Sosyal Güvenlik, Sosyal Yardımlaşma, Sosyal Dayanışma

Books loader

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING