Bookcover of Dinî Tutum – Stresle Başa Çıkma İlişkisi
Booktitle:

Dinî Tutum – Stresle Başa Çıkma İlişkisi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2016-09-30 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-659-96120-5

ISBN-10:
3659961205
EAN:
9783659961205
Book language:
Blurb/Shorttext:
"Dini Tutum-Stresle Başa Çıkma İlişkisi" konulu çalışmada dinî tutumların cinsiyet, gelir, din eğitimi alma, aileden ve diğer kaynaklardan din eğitimi alma durumlarına göre farklılık göstermediği, yaş, eğitim, dinî bilgi düzeyi, algılanan dindarlık düzeyi, Kur’an kursu, cami hocası, DKABD, dinî kitaplar ve İHL’den din eğitimi alma durumuna göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. SBÇT cinsiyet, Kur’an Kursu, aile, cami hocası, DKABD, İHL ve diğer kaynaklardan din eğitimi alma durumuna göre farklılık göstermediği, yaş, eğitim, dinî bilgi düzeyi, algılanan dindarlık düzeyine, din eğitimi alıp almama, dinî kitaplardan din eğitimi alma durumlarına göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Dinî tutum derecesine göre SBÇT puanının farklılık gösterdiği, dinî tutum derecesinin, bazı demografik değişkenlere göre SBÇT puanlarında farklılık göstermediği, dinî tutum puanı ortalamaları ile SBÇT puanı ortalamaları arasında pozitif yönde çok zayıf ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Aileden din eğitimi alma durumu dinî tutuma olumsuz yansırken stresle başa çıkmada olumlu yansımıştır. DKABD alanların dinî tutumlarında almayanlara nazaran daha düşük bir tutum ortalaması olduğu görülmüştür.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Erkan Kavas
Number of pages:
296
Published at:
2016-09-30
Stock:
Available
Category:
Analytic psychology
Price:
74.90 €
Keywords:
Dinî Tutum, Stres, Stresle Başa Çıkma

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING