Bookcover of Макроиқтисодий таҳлил
Booktitle:

Макроиқтисодий таҳлил

Ўқув қўлланма

GlobeEdit (2020-09-25 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-620-0-61453-7

ISBN-10:
6200614539
EAN:
9786200614537
Book language:
Blurb/Shorttext:
Ўқув қўлланма туристик корхоналар молиявий хўжаликфаолиятини таҳлил қилишнинг назарий ва амалий масалалари ёритилган.Ушбу иш мазкур бобга бағишланган биринчи маъруза матни бўлиб, ундатуристик корхоналар таҳлилининг мазмуни, предмети, объекти,вазифалари, методи, турлари, босқичлари, қўлланиладиган усуллари,кўрсаткичлари, таҳлил жараёнида қўлланиладиган ахборот манбалари,туристик корхоналарнинг рақобатбардошлиги каби муҳим масалаларёритилган. Шунингдек, ушбу ишда туристик корхоналар молиявийхўжалик фаолияти таҳлилининг бошқа айрим назарий ва амалийжиҳатлари ҳам ўз аксини топган.Иш олий ўқув юртларининг туризм таълим йўналишлари бўйичаўқиётган магистрларга мўлжалланган. Ушбу ишданмустақилизланувчилар, докторантлар, профессор-ўқитувчилар, “Иқтисодиёт”,“Бухгалтерия ҳисоби ва аудит”, “Молия”, “Банк иши”, “Менежмент”,“Маркетинг”, “Сервис” каби ўқув йўналишлари бўйича ўқиётганбакалаврлар, соҳа мутахассислари ҳамда унга қизиқувчи кенг китобхонлароммаси ҳам фойдаланишлари мумкин.
Publishing house:
GlobeEdit
Website:
https://www.globeedit.com
By (author) :
Юлдуз Пирназаровна Урунбаева
Number of pages:
328
Published at:
2020-09-25
Stock:
Available
Category:
Economics
Price:
79.90 €
Keywords:
Macroeconomic, econimics, macroeconimic analysis

Books loader

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING