Milli əxlaq və ailə etikası kitap kapağı
Kitap başlığı:

Milli əxlaq və ailə etikası

LAP LAMBERT Academic Publishing (2019-02-08 )

Books loader

Omni badge kupun için uygun
ISBN-13:

978-613-9-45194-4

ISBN-10:
6139451949
EAN:
9786139451944
Kitabın dili:
Özet:
Kitab dörd bölmədən ibarətdir. Birinci bölmə “Milli əxlaq və ailə etikasının ümumi məsələləri”; ikinci bölmə “Əxlaqın əsas kateqoriyaları”; üçüncü bölmə “Ailə etikası”, dördüncü bölmə “Ailə uşaqlar” adlanır. Birinci və ikinci bölmələrdə “Avesta”da, “Kitabi-Dədə Qorqud”da, islam dinində, Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında, Nizami Gəncəvi və Nəsirəddin Tusinin, Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaqi təlimin mahiyyəti, mənəvi tərbiyə və milli-mənəvi dəyərlər araşdırılır, etikanın vicdan, yaxşılıq və xeyirxahlıq, mənəvi borc, şərəf və ləyaqət, namus, ismət, həya, məsuliyyət və s. kateqoriyalarına aydınlıq gətirilir. Üçüncü və dördüncü bölmələrdə oğlanların və qızların qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi əsasları, müasir qız və qadınlıq, qız şərəfi, qadın isməti, müasir oğlan və kişilik, məhəbbət, sevənlərin davranış mədəniyyəti, nikah və ailə, ailənin mənəvi, psixoloji və iqtisadi əsasları, boşanma və onun nəticələri, ailə pedaqogikası və s. bu kimi məsələlər nəzərdən keçirilir.
Yayınevi:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Websitesi:
https://www.lap-publishing.com/
Yazar:
Akif Abbasov
Sayfa sayısı:
340
Yayın tarihi:
2019-02-08
Hisse:
Mevcut
Kategori:
Pedagoji
Fiyat:
87.90 €
Anahtar kelimeler:
milli əxlaq, ailə etikası, uşaqların tərbiyəsi, nikah, ailə münasibətləri, ailə həyatına hazırlıq

Books loader

Bültenler

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Banka Havalesi

  Alışveriş sepetinde 0 ürün var
Sepeti yenile
Loading frontend
LOADING