Обложка Azərbaycan - Avropa İttifaqı Münasibətləri və Perspektivləri
Название книги:

Azərbaycan - Avropa İttifaqı Münasibətləri və Perspektivləri

Elmi Tədqiqat

LAP LAMBERT Academic Publishing (2019-01-22 )

Books loader

Omni badge имеющий право на ваучер
ISBN-13:

978-613-9-44444-1

ISBN-10:
6139444446
EAN:
9786139444441
Язык Книги:
Краткое описание:
Azərbaycan Müasir dövrdə Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə öz xarici prioritetlarina uyğun olaraq daha çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı, Cənubi Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan İttifaqın xarici əlaqələrində müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Odur ki, Azərbaycan dövləti Avropa İtifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin yeni formatlarını yaradır, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf etdirərək İttifaqın ümumavropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş etdirir. Müasir dövrümüzdə dövlətlararası həm regional həm də beynalxalq səviyyədə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələri qurulur və inkşaf etdirilir. Regional səviyyədə iqtisadi əməkdaşlıq əsasən qonşu dövlətlər və regional təşkilatlar çərçivəsində qurulan əlaqələri xarakteriza edir. Beynalxəlq saviyyada iqtisədi əməkdaşlıq isə dünyanın müxtəlif ölkələri ilə həm ikitərəfli həm də beynalxalq təşkilatlar vasitəsilə qurulan əlaqələrin məcmusudur. Regional və beynalxalq səviyyədə iqtisadi əmakdəşlıq əlaqələrinin qurulması üçün ən əlverişli makan iqtisadi təşkilatlardır
Издательский Дом:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Веб-сайт:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Rəvan Əhmədov
Количество страниц:
104
Опубликовано:
2019-01-22
Акции:
В наличии
Категория:
Экономика
Цена:
54.90 €
Ключевые слова:
Münasibətlər, Perspektivlər, Azərbaycan, Avropa İttifaqı

Books loader

Рассылка

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Банковский перевод

  0 продуктов в корзине
Редактировать корзину
Loading frontend
LOADING