Capa do livro de Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi
Título do livro:

Sağlık Kurumlarında Performans Yönetimi

Türkiye Alim Kitapları (2015-01-30 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-639-67137-7

ISBN- 1 0:
3639671376
EAN:
9783639671377
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
1970’li yılların sonunda küresel anlamda yaşanan ekonomik krizler, “refah devleti” anlayışının terk edilmesi ve geleneksel devlet anlayışına hâkim olan değer ve ilkelerin de sorgulanması ve eleştirilmesi sürecini başlatmıştır. Söz konusu süreçte birçok ülkede kamu örgütlerinin yeniden düzenlenmesi, devletin hizmet sunumu yerine düzenleyici, denetleyici ve yol gösterici roller üstlenmesi, piyasa modelinin kamu sektöründe de kullanılması gözlemlenmiştir. Yeni yönetim anlayışı ile birlikte öncelikle özel sektörde uygulandıktan sonra kamu sektörüne transfer olan modellerden biri de “Performans Yönetimi”dir. Konuyu sağlık sektörü açısından ele aldığımızda; sağlık hizmetlerine ayrılan kaynakların kullanımını ve kullanım sonuçlarını sorgulayan yaklaşımlar, sağlık harcamalarının hızlı artışı ile birlikte önem kazanmıştır. Sağlık kurumlarında performans yönetimi konusunda küresel uygulamalara paralel olarak Türkiye’de de 2004 yılında hayata geçirilen performans yönetimi modeli, 10 yıllık süre zarfında bireysel, kurumsal, yönetsel ve klinik performans boyutu ile Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda uygulanmaya devam etmektedir.
Editora:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Por (autor):
Harun Kırılmaz
Número de páginas:
300
Publicado em:
2015-01-30
Stock:
Disponível
Categoria:
Ciência social geral
Preço:
461.38 R$
Palavras chave:
Yeni Kamu Yönetimi, Performans Yönetimi, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurumları

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::ach Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal PagBrasil

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING