Capa do livro de Milli əxlaq və ailə etikası
Título do livro:

Milli əxlaq və ailə etikası

LAP LAMBERT Academic Publishing (2019-02-08 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-613-9-45194-4

ISBN- 1 0:
6139451949
EAN:
9786139451944
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Kitab dörd bölmədən ibarətdir. Birinci bölmə “Milli əxlaq və ailə etikasının ümumi məsələləri”; ikinci bölmə “Əxlaqın əsas kateqoriyaları”; üçüncü bölmə “Ailə etikası”, dördüncü bölmə “Ailə uşaqlar” adlanır. Birinci və ikinci bölmələrdə “Avesta”da, “Kitabi-Dədə Qorqud”da, islam dinində, Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında, Nizami Gəncəvi və Nəsirəddin Tusinin, Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaqi təlimin mahiyyəti, mənəvi tərbiyə və milli-mənəvi dəyərlər araşdırılır, etikanın vicdan, yaxşılıq və xeyirxahlıq, mənəvi borc, şərəf və ləyaqət, namus, ismət, həya, məsuliyyət və s. kateqoriyalarına aydınlıq gətirilir. Üçüncü və dördüncü bölmələrdə oğlanların və qızların qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi əsasları, müasir qız və qadınlıq, qız şərəfi, qadın isməti, müasir oğlan və kişilik, məhəbbət, sevənlərin davranış mədəniyyəti, nikah və ailə, ailənin mənəvi, psixoloji və iqtisadi əsasları, boşanma və onun nəticələri, ailə pedaqogikası və s. bu kimi məsələlər nəzərdən keçirilir.
Editora:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
Por (autor):
Akif Abbasov
Número de páginas:
340
Publicado em:
2019-02-08
Stock:
Disponível
Categoria:
Pedagogia
Preço:
87.9 €
Palavras chave:
milli əxlaq, ailə etikası, uşaqların tərbiyəsi, nikah, ailə münasibətləri, ailə həyatına hazırlıq

Books loader

Boletim informativo

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay PayPal Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING