Capa do livro de Med motiv som tema
Título do livro:

Med motiv som tema

Om bearbetning av musikaliska idéer

GlobeEdit (2015-07-08 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-639-73044-9

ISBN- 1 0:
3639730445
EAN:
9783639730449
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Alla lyssnar vi på musik på olika sätt och uppskattar dess aspekter på skilda vis men finns det något vi har gemensamt i ämnet? En grunduppfattning tycks vara att ett musikaliskt stycke, oavsett genre, bör ”sitta ihop” och inge lyssnaren en känsla av helhet. Man skulle kunna uttrycka detta som att en ”röd tråd” bör gå att följa genom stycket. Men vad är det som åstadkommer detta? Nyckelord som repetition, kontrast och variation brukar ligga nära till hands för att beskriva musikens ingredienser men dessa ger oss endast ett mycket abstrakt svar på vår fråga. Mer konkret måste man se till musikens uppbyggnad, varvid man upptäcker att svaret skulle kunna ligga inom ramen för vad man kallar musikalisk bearbetning. Men vad är egentligen detta och på vilket sätt håller det ihop musiken? Vilka etablerade metoder för att utveckla och variera musik finns och vilar dessa på några systematiska principer som kanske går att använda för att finna nya vägar inom området? I denna uppsats strävar författaren efter att reda ut begreppen samt till läsaren förmedla en enhetlig och, i den mån det går, komplett bild av hur metodisk bearbetning av musikens byggstenar går till.
Editora:
GlobeEdit
Website:
https://www.globeedit.com
Por (autor):
Elias Lousseief
Número de páginas:
96
Publicado em:
2015-07-08
Stock:
Disponível
Categoria:
Teoria da música, estudo da Música
Preço:
49.9 €
Palavras chave:
västerländsk konstmusik, konstmusik, fras, utveckling, bearbetning, Gustav Mahler, Symfoni nr. 6 i a-moll, variation, motiv, komposition, systematik, finale

Books loader

Boletim informativo

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay PayPal Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING