Capa do livro de Farklı Ca ve P İçeren Yumurta Tavuğu Yemlerinde Sitrik Asit kullanımı
Título do livro:

Farklı Ca ve P İçeren Yumurta Tavuğu Yemlerinde Sitrik Asit kullanımı

Türkiye Alim Kitapları (2014-10-01 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-639-67076-9

ISBN- 1 0:
3639670760
EAN:
9783639670769
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Bu araştırmada farklı düzeyde Ca ve yararlanılabilir P içeren yumurta tavuğu yemlerine sitrik asit ilavesinin, performans, yumurta kalite kriterleri, mineral madde yararlanımı ve ince bağırsak mikroflorası üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada 25 haftalık yaşta kahverengi hibrid yumurtacı tavukları kullanılmıştır. Denemede, yumurta verimi % 3.5 Ca düzeyinde, yumurta ağırlığı % 3.0 Ca ve % 0.15 Py düzeyli ve sitrik asit ilaveli yemle beslenenlerde yüksek bulunmuştur. Ak yüksekiği ve haugh birimi % 3.0 Ca düzeyinde sitrik asit ilavesiyle düşmüştür. Taşlık ve jejenum pH’sı % 0.35 Py ve % 3.5 Ca düzeylerinde sitrik asit ilavesi ile önemli artış göstermiştir. Tibia kemiği külü % 0.35 Py düzeyinde sitrik asit ilavesiyle artmıştır. Kan serumu Ca ve P içeriği, % 3.0 Ca içerikli yemlere sitrik asit ilavesiyle artmış, % 3.0 kalsiyum düzeyi kabuk külü kalsiyum içeriğini arttırmıştır. Kalsiyumun % 3.5 ve Py’un % 0.35 düzeylerinde sitrik asit ilavesi, Ca ve P tüketimlerini arttırmış, kalsiyumun fazla tüketilmesi birinci dönemde Ca sindirilebilirliğini arttırmıştır.
Editora:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Por (autor):
Züleyha Kahraman, İbrahim Çiftci
Número de páginas:
120
Publicado em:
2014-10-01
Stock:
Disponível
Categoria:
Agricultura, horticultura, silvicultura, pesca, nutrição
Preço:
49.9 €
Palavras chave:
Yumurtacı tavuklar, Yumurta kalitesi, İnce bağırsak florası, Mineral madde yararlanımı, Sitrik asit

Books loader

Boletim informativo

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal CryptoWallet Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING