Capa do livro de Boşluk Geçiş İhtimalleri, Açısal Dağılım ve Anizotropi Parametreleri
Título do livro:

Boşluk Geçiş İhtimalleri, Açısal Dağılım ve Anizotropi Parametreleri

Atomik Boşluk Geçişleri ve Lineer Polarizasyonun İncelenmesi

Türkiye Alim Kitapları (2014-10-16 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-639-67158-2

ISBN- 1 0:
3639671589
EAN:
9783639671582
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Bu çalışmada atom numarası 71-92 aralığında olan bazı elementler için M-tabakası floresans X-ışınlarının diferansiyel tesir kesitleri, 5,96 keV'lik uyarma enerjisinde 120'den 150 dereceye kadar yedi açıda ölçülmüştür. M-tabakası diferansiyel tesir kesitlerinin anizotropik uzaysal dağılımı gösteren emisyon açılarındaki artma ile azaldığı gözlenmiştir. Bazı elementler için M-tabakası floresans X-ışınları diferansiyel tesir kesitleri sırasıyla Zn, Ga, Ge, As, Se, Br, Rb, Nb ve Mo elementlerinin K X-ışınları kullanılarak aynı geometride ve aynı açı aralığında ölçülmüştür. K X-ışını enerjileri incelenen her bir hedef elementin L3 soğurma kıyısı enerjisi üstünde fakat L2 soğurma kıyısı enerjisi altında seçilmiştir. Bu yüzden sadece M X-ışınları oluşmaz aynı zamanda L3 X-ışınları da oluşur ve L3 tabakasından M tabakasına boşluk geçişi olur. Ayrıca atom numarası 65 ile 92 aralığında olan bazı elementlerin X-ışını lineer polarizasyon derecesi ve anizotropi parametreleri ölçülmüştür. Belirtilen elementlerin X-ışını anizotropi parametreleri ilk kez bu eserde rapor edilmiştir.
Editora:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Por (autor):
Yüksel Özdemir
Número de páginas:
144
Publicado em:
2014-10-16
Stock:
Disponível
Categoria:
Físicas, astronomia
Preço:
55.9 €
Palavras chave:
boşluk transfer ihtimaliyeti, tesir kesitleri, fotoiyonizasyon, X-ışını polarizasyonu, X-ışını floresans

Books loader

Boletim informativo

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal CryptoWallet Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING