Capa do livro de Behçet Hastalığı'nda Endotel Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi
Título do livro:

Behçet Hastalığı'nda Endotel Disfonksiyonunun Değerlendirilmesi

Türkiye Alim Kitapları (2016-08-02 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-639-81404-0

ISBN- 1 0:
3639814045
EAN:
9783639814040
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Günümüzde Behçet Hastalığı’nın (BH’nin), endotel disfonksiyonuna (ED’ye) neden olan,sınıflandırılamamış, sistemik bir vaskülit olduğu kabul edilmektedir. BH için kabul edilen tipik vasküler tutulum bulgularını sergilemeyen hastalarda bile ED saptanabildiği bildirilmiştir. Daha önceki birkaç çalışmada BH’de ED’nin varlığının gösterilmek üzere yüksek duyarlıklı C reaktif protein (hs-CRP), asimetrik dimetilarjinin (ADMA), homosistein gibi parametreler sınırlı olarak değerlendirmeye alınmış ve normalden sapmalar dikkati çekmiştir. Burada sunulan çalışmanın amacı, ED ile ilişkili olduğu iyi bilinen serum lipid profili, homosistein ve hs-CRP değerlerinin yanı sıra akım bağımlı dilatasyon (ABG) ölçümü ve ADMA düzeyi gibi yeni belirteçlerin, BH olgularında olası ED’nin araştırılmasıdır. Bu amaçla, oluşturulan çalışma protokolünde, BH erişkin olgularının, yaş ve cinsiyet uyumlu, sağlıklı gönüllülerden oluşan kontrol grubuyla karşılaştırılması hedeflenmiştir.
Editora:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Por (autor):
Pınar Taşdemir Özuğuz
Número de páginas:
76
Publicado em:
2016-08-02
Stock:
Disponível
Categoria:
Medicina
Preço:
35.9 €
Palavras chave:
Behçet Hastalığı, endotel disfonksiyonu, vasküler reaktivite belirteçleri

Books loader

Boletim informativo

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal CryptoWallet Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING