Capa do livro de Batı Karadeniz ve Uzatma Ağları Seçiciliği
Título do livro:

Batı Karadeniz ve Uzatma Ağları Seçiciliği

Batı Karadeniz’de Kullanılan Monofilament ve Multifilament Galsama Ağlarında Seçicilik

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-02-07 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-620-2-07183-3

ISBN- 1 0:
6202071834
EAN:
9786202071833
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Model bölge olarak çalışmanın yürütüldüğü Batı Karadeniz’de demersal balıkların avcılığında özellikle küçük ölçekli balıkçılıkta yaygın olarak kullanılan dip uzatma ağları için monofilamanet ve multifilament olmak üzere iki farklı ağ materyali ve üç farklı göz açıklığına sahip deneysel ağlar tasarlanarak bu ağların seçicilikleri hedef tür olarak belirlenen tekir ve iskorpit balıklarında incelenmiştir.Yakalanan diğer türler de kalitatif ve kantitatif olarak incelenmiş,uzatma ağları, seçicilik analiz metotları ve Batı Karadeniz’in oşinografik özellikleri kapsamlı ve literatüre dayalı olarak anlatılmıştır.Bu tez çalışması sonucunda özellikle tekir ve iskorpit balıkları için elde edilen ve galsama ağı seçiciliklerini ve bu ağların diğer tanımlayıcı bilgileri içeren bu veriler,bölgesel stokların sürdürülebilirliğinde balıkçılık yönetimi açısından büyük önem taşımaktadır.Bu nedenle Türkçe bir kaynak olarak çalışmanın kitap halinde yayımlanması konusunda LAP çatısı altında sunulan öneri,konuyla ilgili olan araştırmacılara ve ulusal canlı kaynaklarımızın korunmasını gözeten kuruluşlara ve isteyen herkesin erişimine açık bir doküman olarak faydalı olacağı düşünülmüş ve hayata geçirilmiştir.
Editora:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
Por (autor):
Didem Gokturk
Número de páginas:
152
Publicado em:
2018-02-07
Stock:
Disponível
Categoria:
Agricultura, horticultura, silvicultura, pesca, nutrição
Preço:
55.9 €
Palavras chave:
Balıkçılık, ağ seçiciliği, Batı Karadeniz, uzatma ağları, balıkçılık yönetimi

Books loader

Boletim informativo

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay PayPal Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING