Capa do livro de Çankırı-Çorum Havzası Hidrokarbon Potansiyelinin Araştırılması
Título do livro:

Çankırı-Çorum Havzası Hidrokarbon Potansiyelinin Araştırılması

Türkiye Alim Kitapları (2016-07-27 )

Books loader

Omni badge Apto para vale
ISBN- 1 3:

978-3-639-81368-5

ISBN- 1 0:
3639813685
EAN:
9783639813685
Idioma do livro:
Anotações e citações/ texto breve:
Bu çalışmada,jeofizik çalışmalar çerçevesinde, sismik kesitleri kullanarak tektonik hatlar ve tabaka sınırları çizilmiştir. Gravite ve manyetik anomaliler kullanılarak 2B modeller oluşturulmuştur. Ayrıca incelenen alanda organik jeokimya çalışmaları kapsamında yüzeyleyen sedimanter kayaçlardan derlenen yüzey örnekleri ile kaynak kaya potansiyeli araştırılmıştır. Bu kapsamda toplam 72 adet örnek alınmış, bu örneklerin organik jeokimyasal analizleri, organik petrografik analizleri gerçekleştirilmiştir. Sismik kesitlerden elde edilen hız değerleri düşey ve yatay yönde değişimler göstermektedir. Tüf ve volkanik serilerin ters faylanmadan kaynaklanmış olabileceği ortaya çıkmıştır. Sismik kesitlerde derinlerde gravite modelleri ile birebir uyum gözlenmektedir. Gravite anomalilerinin modellenmeleri sonucu derinlikleri 5 km’ye yaklaşan sedimanter havzaların varlığı ortaya çıkmıştır. HI-OI, HI-Tmax ve S2-TOC diagramlarına göre örneklerin Tip II-III (karasal ve denizel) ve Tip III (karasal, kalıntı organik madde) kerojenden oluşmuştur. İncelenen örnekler Tmax, PI, vitrinit yansıması verilerine göre olgunlaşmamış-erken olgun aralığındadır.
Editora:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Por (autor):
Yasemin Aslan Topçuoğlu, Aydın Büyüksaraç, Nazan Yalçın Erik
Número de páginas:
200
Publicado em:
2016-07-27
Stock:
Disponível
Categoria:
Geociênicias
Preço:
64.9 €
Palavras chave:
Gravite, Manyetik, Hidrokarbon, Çankırı-Çorum Havzası, sismik yansıma, organik jeokimya, kuyu logu

Books loader

Boletim informativo

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal CryptoWallet Transferência Bancária

  0 produtos no carrinho
Editar carrinho
Loading frontend
LOADING