Copertina di Milli əxlaq və ailə etikası
Titolo del libro:

Milli əxlaq və ailə etikası

LAP LAMBERT Academic Publishing (08.02.2019 )

Books loader

Omni badge eleggibile a buono
ISBN-13:

978-613-9-45194-4

ISBN-10:
6139451949
EAN:
9786139451944
Lingua del libro:
Risvolto di copertina:
Kitab dörd bölmədən ibarətdir. Birinci bölmə “Milli əxlaq və ailə etikasının ümumi məsələləri”; ikinci bölmə “Əxlaqın əsas kateqoriyaları”; üçüncü bölmə “Ailə etikası”, dördüncü bölmə “Ailə uşaqlar” adlanır. Birinci və ikinci bölmələrdə “Avesta”da, “Kitabi-Dədə Qorqud”da, islam dinində, Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında, Nizami Gəncəvi və Nəsirəddin Tusinin, Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaqi təlimin mahiyyəti, mənəvi tərbiyə və milli-mənəvi dəyərlər araşdırılır, etikanın vicdan, yaxşılıq və xeyirxahlıq, mənəvi borc, şərəf və ləyaqət, namus, ismət, həya, məsuliyyət və s. kateqoriyalarına aydınlıq gətirilir. Üçüncü və dördüncü bölmələrdə oğlanların və qızların qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi əsasları, müasir qız və qadınlıq, qız şərəfi, qadın isməti, müasir oğlan və kişilik, məhəbbət, sevənlərin davranış mədəniyyəti, nikah və ailə, ailənin mənəvi, psixoloji və iqtisadi əsasları, boşanma və onun nəticələri, ailə pedaqogikası və s. bu kimi məsələlər nəzərdən keçirilir.
Casa editrice:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Sito Web:
https://www.lap-publishing.com/
Da (autore):
Akif Abbasov
Numero di pagine:
340
Pubblicato il:
08.02.2019
Giacenza di magazzino:
Disponibile
categoria:
Pedagogia
Prezzo:
87,90 €
Parole chiave:
milli əxlaq, ailə etikası, uşaqların tərbiyəsi, nikah, ailə münasibətləri, ailə həyatına hazırlıq

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Trasferimento

  0 prodotti nel carro d'acquisti
Modificare il carrello
Loading frontend
LOADING