Bookcover of Qadın məhkumların şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri
Booktitle:

Qadın məhkumların şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiyyətləri

LAP LAMBERT Academic Publishing (2019-03-07 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-613-9-90067-1

ISBN-10:
6139900670
EAN:
9786139900671
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu kitabda qadın məhkumların şəxsiyyətinin psixoloji xüsusiy­yət­lə­ri­nin,xarakterik cəhətlərinin,tipologiyasının,qadın cinayətkarların şəxsiyyətinin mühut və s. amillərin təsiri nəticəsində formalaşması əldə olunmuşdur. Ümumilikdə qadıncinayətkarlığının inkişafı və son illərdə təsvir olunmuş cinayət əməlləri üzrə fərqli cinayətlərin baş verməsi cəmiyyəti narahat edən problemlərdən biri kimi qəbul olunur. Qadınların cinayi davranışı sosial reallığın obyektiv və subyektiv amillərinin qarşılıqlı təsirləri ilə müəyyən edilir, onların arasında aparıcı rol ictimai nizam faktoru ilə müəyyən olunur. Müasir dövrümüzdə qadın cinayətləri cəmiyyətdə baş verən tarixi,iqtisadi, hüquqi, demoqrafik və digər dəyişikliklərdən birbaşa asılı olan sosial cəhətdən xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir. Bu dəyişikliklər qadınların həyatının mikro-sosial atmosferində də aydın şəkildə əks olunur. Mikroiqtisadi mühitin mənfi təsiri qadınların həyatında müxtəlif tip cinayətlərin baş verməsinə səbəb olur ki,bu da həmçinin yaş, əmək fəaliyyəti, maliyyə vəziyyəti, ailə münasibətləri və s. kimi müəyyən sosial-demoqrafik amillərlə müəyyən olunur.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Nazrin Hashimova
Number of pages:
96
Published on:
2019-03-07
Stock:
Available
Category:
General Social sciences
Price:
54.90 €
Keywords:
CONDEMNED WOMEN, female crime, human values, женская преступность, осужденные женщины

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING