Bookcover of Poganie w Galii Merowińskiej w VI wieku
Booktitle:

Poganie w Galii Merowińskiej w VI wieku

Obraz praktyk politeistycznych w źródłach epoki

Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy (2014-10-09 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-89040-2

ISBN-10:
363989040X
EAN:
9783639890402
Book language:
Blurb/Shorttext:
Historia chrystianizacji Europy pozostaje przedmiotem badań, jak i kontrowersji od dawna. Obecnie, w dobie, gdy religie przedchrześcijańskiej Europy budzą zainteresowanie coraz szerszej rzeszy ludzi, co przejawia się między innymi w rozwoju licznych ruchów o charakterze neopogańskim, problem ten zyskuje na aktualności. Proces upadku religii politeistycznych, rozpoczęty na rozległych obszarach Imperium Romanum, niewątpliwie nie przebiegał z dnia na dzień i wciąż nie był zakończony, gdy na gruzach zachodniej części Cesarstwa powstały sukcesyjne królestwa barbarzyńskie. Mimo że tematyka ta stała się przedmiotem wielu publikacji, dzieje te wciąż obfitują w białe plamy. Co gorsza wokół niektórych aspektów problemu narosły liczne stereotypy i uproszczenia. Niniejsza praca stanowi próbę odtworzenia obrazu pogaństwa w Galii w VI wieku, jaki wyłania się z ówczesnych przekazów - kazań, kanonów kościelnych, edyktów królewskich czy żywotów świętych. Bogaty materiał źródłowy pozwolił na przedstawienie wciąż żywych praktyk politeistycznych w państwie Merowingów, bez konieczności uciekania się do zbyt daleko idących analogii do innych systemów religijnych. Starano się w ten sposób uniknąć powtarzania wielu ustalonych prawd, które często okazują się konstruktami bez oparcia w źródłach.
Publishing house:
Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
Website:
https://www.bezkresywiedzy.com
By (author) :
Mateusz Bętkowski
Number of pages:
212
Published on:
2014-10-09
Stock:
Available
Category:
Middle Ages
Price:
55.90 €
Keywords:
poganie, pogaństwo, Frankowie, Galia, VI wiek, Merowingowie, chrystianizacja, magia, wróżbiarstwo

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING