Bookcover of Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri
Booktitle:

Liberalizasyon ve Ekonomik Büyüme İlişkileri

Türkiye Alim Kitapları (2016-06-30 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-81405-7

ISBN-10:
3639814053
EAN:
9783639814057
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu çalışmanın amacı, ekonomilerin nihai hedefi olan ekonomik büyüme konusunda gelişmekte olan bazı ülke gruplarının izlediği ekonomik politikaları incelemek ve sonuçları karşılaştırarak analiz yapmaktır. Uzun dönemde ulusal gelir veya kişi başına düşen gerçek gelir artışı olarak kısaca tanımlanabilen ekonomik büyüme konusunda, klasiklerden önce XV. yüzyıla dayanan teoriler geliştirilmiştir. Literatürde Klasik büyüme teorisiyle başlayıp, modern büyüme teorileri, Neoklasik büyüme teorileri ve nihayet günümüzde içsel büyüme teorileri mevcut dönemin özellikleri etrafında ekonomik büyüme olgusu açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmaya model olarak Güney Doğu Asya ve Latin Amerika tipi ülkelerin seçilmesine, ekonomik büyümeyi sağlamada izledikleri yolların farklı olmaları neden olmuştur. Özellikle Güney Doğu Asya ülkelerinin “mucize” olarak nitelendirilen kalkınma süreçlerinde, Latin Amerika ülkeleriyle aralarındaki asıl farkın, uyguladıkları liberal dış ticaret politikalarından kaynaklandığı ifade edilmektedir. Her iki ülke grubu için liberalizasyonun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ölçmek üzere, seçilen bazı değişkenler yardımıyla ekonometrik analiz uygulanmaktadır.
Publishing house:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
By (author) :
İlkay Noyan Yalman
Number of pages:
216
Published on:
2016-06-30
Stock:
Available
Category:
International economy
Price:
69.90 €
Keywords:
Ekonomik Büyüme, Liberalizasyon

Books loader

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING