Bookcover of Kırgızların Türkistan Hanlıkları İle İlişkileri (XV.-XIX. YY. Arası)
Booktitle:

Kırgızların Türkistan Hanlıkları İle İlişkileri (XV.-XIX. YY. Arası)

Türkiye Alim Kitapları (2014-10-07 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-67049-3

ISBN-10:
3639670493
EAN:
9783639670493
Book language:
Blurb/Shorttext:
Genel Türk Tarihi’nde hem de Türk soylu toplulukların siyasi ve sosyal yaşantısında önemli bir yere sahip olan “Türkistan” coğrafyası, Dünya tarihi açısından da mühim bir bölgedir. Zira bir dönem uygarlık tarihinin önemli merkezlerinden biri konuma gelen Türkistan, Dünya tarihi açısından mühim olayların yaşandığı bir coğrafya haline gelmiş, bölgenin kontrolü için büyük güçler arasında amansız mücadeleler yaşanmıştır.Türkistan’ın(Orta Asya) siyasi hayatında önemli bir rol oynayan ve genellikle boy yapılanmasını muhafaza eden Türk topluluklarından biri olan Kırgızlar,Türkistan’da ortaya çıkan hanlıkların oluşumunda çok önemli roller üslenmişlerdir.Hive,Buhara, Hokand,Kaşkar ve Kazak Hanlıkları olarak bilinen bu hanlıklar içerisinde yer alan Kırgızlar, özellikle askeri açıdan (Hive Hanlığı dışında) bir siyasal güç merkezi oluşturmuşlardır.XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Türkistan Hanlıklarının Çarlık Rusyası tehditi altında kaldığı yıllarda Kırgızların oynadıkları rol daha da önem kazanmış.
Publishing house:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
By (author) :
Timurlan Omorov
Number of pages:
304
Published on:
2014-10-07
Stock:
Available
Category:
History
Price:
74.90 €
Keywords:
Turkistan, Turk, Kırgız, Kazak, Özbek, Doğu Türkistan, Rus Çarlığı, Anlaşma, Savunma, Buhara Hanlığı, Hive Hanlığı, Kaşhar Hanlığı, Hokand Hanlığı, Yahudiler, Araplar, Karakalpak, Nayman, Osmanlı İmparatorluğu, Türkistan İmparatorluğu, Yenisay, Sibir

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING