Bookcover of Hüseyn Cavid: mühiti və müasirləri
Booktitle:

Hüseyn Cavid: mühiti və müasirləri

GlobeEdit (2018-09-10 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-613-8-24560-5

ISBN-10:
6138245601
EAN:
9786138245605
Book language:
Blurb/Shorttext:
Monoqrafiyada Azərbaycanın mütəfəkkir sənəkarı Hüseyn Cavidin ədəbi məfkurəsi və sənəti dövrünün ədəbi, mədəni, ictimai mühiti kontekstində araşdırılıb. Şairin Naxçıvan ədəbi-mədəni – ictimai mühiti və naxçıvanlı maarifçi müasirləri ilə əlaqəsi, ailə və təhsil mühiti: Naxçıvan, Cənubi Azərbaycan, Türkiyə, həmçinin həyatı və fəaliyyətində Gəncə, Tiflis mühiti və ədəbi yaradıcılığının Bakı dövrü, Almaniya səfəri və təəssüratları, Azərbaycanda sovet dövrü ictimai-ədəbi mühiti, bolşevik rejminin böyük sənətkara ikili münasibəti diqqətə çəkilərək obyektiv və aydın təhlildən keçirilib. Ədibin əsərləri ətrafında qurulan ədəbi məhkəmələrin, dövrü mətbuatın, Hüseyn Cavidə münasibətlərinə aydınlıq gətirilib.
Publishing house:
GlobeEdit
Website:
https://www.globeedit.com
By (author) :
Lütviyyə Əsgərzadə
Number of pages:
276
Published on:
2018-09-10
Stock:
Available
Category:
General Humanities
Price:
74.90 €
Keywords:
XX y.y. Azerbaycan edebiyatı, filozof şair-dramaturk Hüseyin Cavid efendi, Hüseyn Cavid

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING