Bookcover of Futbol Teknik Adamlarının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık
Booktitle:

Futbol Teknik Adamlarının İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık

Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

LAP LAMBERT Academic Publishing (2018-12-27 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-613-9-98861-7

ISBN-10:
6139988616
EAN:
9786139988617
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu araştırmada, futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık ve iş tatmini duyguları arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Araştırmada ayrıca, futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık ve iş tatminleri düzeylerinde, yaş, medeni durum, eğitim ve gelir düzeyleri, amatörlük ve profesyonellik ile diğer değişkenler açısından anlamlı farklılıkların bulunup bulunmadığı test edilmiştir. Araştırma kapsamına giren teknik adamlar Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan amatör ve profesyonel toplam 266 kişidir. Kulübe bağlılık düzeyini ölçmek için 10 soru, sporla ilgili memnuniyet düzeyini ölçmek için 10 soru ve iş tatmini düzeylerini ölçmek için 13 soru yöneltilerek cevaplandırmaları istenmiştir. Araştırma verileri bilgisayar ortamında değerlendirilmiş olup, kişisel bilgiler için frekans ve yüzdelik dağılım tablosu, bağımlı değişkenler arasındaki ilişki için pearson korelasyon analizi, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki farklılık analizleri için ise, ikili gruplarda Mann-Whitney U testi, ikiden çok gruplarda Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. Farklılık analizlerinde 0,05 anlamlılık düzeyi esas alınmıştır.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kürşad Akbulut, Doç. Dr Fikret Soyer
Number of pages:
72
Published on:
2018-12-27
Stock:
Available
Category:
Other
Price:
39.90 €
Keywords:
Futbol, teknik adam, Orgusel baglilik

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING