Bookcover of Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik
Booktitle:

Etkileşimci ve Dönüşümcü Liderlik

Örgütsel Bağlılık ve Lider Üye Etkileşimi

Türkiye Alim Kitapları (2016-06-27 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-81466-8

ISBN-10:
3639814665
EAN:
9783639814668
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu çalışmanın amacı, çalışanların algıladığı etkileşimci ve dönüşümcü liderlik özellikleri ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkiyi belirlemek, bu ilişkide ilişkisel liderlik modelini esas alan Yönetici-Ast etkileşiminin ara değişken rolünü incelemektir. Bu araştırmanın ana amacı liderlik tarzlarının örgütsel bağıllık üzerindeki etkisinde yönetici-ast etkileşimi kalitesinin aracılık rolünün ortaya konması olduğu için hiyerarşik regresyon analizi çalışmada kullanılmıştır. Çalışmada yönetici-ast etkileşim kalitesinin aracılık rolü oynadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Yönetici-ast etkileşimi kalitesinin hangi boyutlarının bu rolü oynadığına ilişkin yapılan gözlem de sadakat ve etkileşime katkı boyutlarının yol analiz değerlerinin anlamlı olduğu bulgulanmıştır. Ancak sadakat boyutunun yol değerindeki değişimin de anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Böylelikle, yönetici-ast etkileşimi kalitesinin etkileşime katkı boyutunun etkileşimci liderlik tarzının örgütsel bağlılık üzerindeki etkisinde aracılık rolü olduğu sonucuna varılmıştır.
Publishing house:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
By (author) :
Murat Şengöz
Number of pages:
260
Published on:
2016-06-27
Stock:
Available
Category:
Management
Price:
74.90 €
Keywords:
Dönüşümcü liderlik, İşletme, Örgütsel bağlılık, YÖNETİM, Etkileşimci Liderlik, Yönetici-Ast Etkileşimi, Banka Kurumları

Books loader

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING