Bookcover of CFRP ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Yük Taşıma Kapasitesi
Booktitle:

CFRP ile Güçlendirilmiş Betonarme Kirişlerin Yük Taşıma Kapasitesi

Türkiye Alim Kitapları (2014-07-17 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-67013-4

ISBN-10:
3639670132
EAN:
9783639670134
Book language:
Blurb/Shorttext:
Sunulan çalışmada, betonarme kirişlerin CFRP (lif takviyeli plastik) levhalarla güçlendirilmesi konusu incelenmiştir. Konu, FRP ile güçlendirilmiş betonarme kirişlerin yük taşıma kapasitesini etkileyen parametrelerin incelenmesini kapsamaktadır. Çalışma; literatür araştırması, deneysel çalışma ve sonlu elemanlar analizi aşamalarından oluşmaktadır. Birinci bölümde, güçlendirme yöntemlerinin Türkiye’deki sürecinden bahsedilerek, güçlendirme uygulamaları ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, araştırmacıların konuyla ilgili çalışmaları kısaca anlatılmış, sonrasında, çalışma konusuyla paralel olan deneysel, analitik ve nümerik çalışmalar özetlenmiştir. Üçüncü bölüm; deney programını, ANSYS WB sonlu elemanlar programının teorik esaslarını ve programda betonarme kiriş modelinin oluşturulmasını içermektedir. Bulgular kısmında, deneylerde elde edilen değerler grafiklerle verildikten sonra, ANSYS WB programında kiriş model analizlerinden elde edilen sonuçlar yer almıştır. Son bölümde ise, gerçekleştirilen çalışma ile ilgili sonuçlar ve öneriler verilmiştir.
Publishing house:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
By (author) :
Barış Sayın
Number of pages:
252
Published on:
2014-07-17
Stock:
Available
Category:
Other
Price:
69.90 €
Keywords:
Karbon fiber, Yapısal eleman, Güçlendirme, Betonarme kiriş, Deprem

Books loader

Newsletter

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING