Bookcover of Azərbaycan - Avropa İttifaqı Münasibətləri və Perspektivləri
Booktitle:

Azərbaycan - Avropa İttifaqı Münasibətləri və Perspektivləri

Elmi Tədqiqat

LAP LAMBERT Academic Publishing (2019-01-22 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-613-9-44444-1

ISBN-10:
6139444446
EAN:
9786139444441
Book language:
Blurb/Shorttext:
Azərbaycan Müasir dövrdə Avropa İttifaqı ilə münasibətlərdə öz xarici prioritetlarina uyğun olaraq daha çox ikitərəfli əlaqələrə üstünlük verir. Avropa İttifaqının regional layihələrində iştirak etməklə yanaşı, Cənubi Qafqazdakı ümumi iqtisadi tərəqqidəki payına görə lider dövlət olan Azərbaycan İttifaqın xarici əlaqələrində müəyyən mövqe tutmağa çalışır. Odur ki, Azərbaycan dövləti Avropa İtifaqı ilə ikitərəfli əlaqələrin yeni formatlarını yaradır, onunla yaxınlaşmaq üçün zəruri olan bütün təsisatları inkişaf etdirərək İttifaqın ümumavropa iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik məkanına inteqrasiya olunmaq istəyini nümayiş etdirir. Müasir dövrümüzdə dövlətlararası həm regional həm də beynalxalq səviyyədə bir çox sahələrdə əməkdaşlıq əlaqələri qurulur və inkşaf etdirilir. Regional səviyyədə iqtisadi əməkdaşlıq əsasən qonşu dövlətlər və regional təşkilatlar çərçivəsində qurulan əlaqələri xarakteriza edir. Beynalxəlq saviyyada iqtisədi əməkdaşlıq isə dünyanın müxtəlif ölkələri ilə həm ikitərəfli həm də beynalxalq təşkilatlar vasitəsilə qurulan əlaqələrin məcmusudur. Regional və beynalxalq səviyyədə iqtisadi əmakdəşlıq əlaqələrinin qurulması üçün ən əlverişli makan iqtisadi təşkilatlardır
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Rəvan Əhmədov
Number of pages:
104
Published on:
2019-01-22
Stock:
Available
Category:
Economics
Price:
54.90 €
Keywords:
Münasibətlər, Perspektivlər, Azərbaycan, Avropa İttifaqı

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING