Bookcover of Anadolu’da Demir Çağı Metal Silâhları
Booktitle:

Anadolu’da Demir Çağı Metal Silâhları

Türkiye Alim Kitapları (2016-01-13 )

Books loader

Omni badge eligible for voucher
ISBN-13:

978-3-639-81078-3

ISBN-10:
3639810783
EAN:
9783639810783
Book language:
Blurb/Shorttext:
Anadolu’da M.Ö. IV. bin yılda metal işleme tekniklerinin gelişmesi, silâhların metalden üretiminin yolunu açmıştır. M.Ö. III. ve II. bin yıllarda metal silâh tiplerinde dikkat çekici oranda çeşitlilik ortaya çıkmış ve bu gelişim Demir Çağı’nda da devam etmiştir. Bu çalışma ile, Anadolu’da Demir Çağı’na ait silâhların miktarı, türleri, tipolojisi, silâh üretim teknolojisi ve komşu bölgelerle olan ilişkilerinin belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, birçok arkeolojik merkezde saptanmış olan silahların yanı sıra Amasya, Tokat, Sivas, Çankırı, Eskişehir, Afyon, Isparta, Selçuk ve İzmir Arkeoloji Müzelerine çeşitli yollarla ulaşmış metal silahlar da değerlendirmeye alınmıştır. Silâhlar arasında saptadığımız tiplerden 16’sının eski Anadolu tiplerinin devamı niteliğinde oldukları, 11’inin eski Anadolu silâh tiplerinden geliştirildikleri, 14’ünün daha eski çağlarda Anadolu'da öncülerinin bulunmadığı ancak, bunların sadece Anadolu’da üretildikleri, 14’ünün ise Anadolu'ya dışarıdan gelen silâhlar ya da bunların yerli taklitlerinden oluştuğu anlaşılmıştır. Anadolu’ya dışarıdan gelen silâhlar arasında Pers, Asur ve Kafkas kültürlerine ait karakteristik tiplerin de yer aldığı saptanmıştır.
Publishing house:
Türkiye Alim Kitapları
Website:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
By (author) :
Derya Yalçıklı
Number of pages:
568
Published on:
2016-01-13
Stock:
Available
Category:
Antiquity
Price:
94.90 €
Keywords:
ARKEOLOJİ, Metal, Demir Çağı, Silâh, ok, mızrak, hançer, kılıç, balta, topuz, kalkan, miğfer, zırh

Books loader

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING