Couverture de Milli əxlaq və ailə etikası
Titre du livre:

Milli əxlaq və ailə etikası

LAP LAMBERT Academic Publishing (08-02-2019 )

Books loader

Omni badge éligible au bon d'achat
ISBN-13:

978-613-9-45194-4

ISBN-10:
6139451949
EAN:
9786139451944
Langue du livre:
texte du rabat:
Kitab dörd bölmədən ibarətdir. Birinci bölmə “Milli əxlaq və ailə etikasının ümumi məsələləri”; ikinci bölmə “Əxlaqın əsas kateqoriyaları”; üçüncü bölmə “Ailə etikası”, dördüncü bölmə “Ailə uşaqlar” adlanır. Birinci və ikinci bölmələrdə “Avesta”da, “Kitabi-Dədə Qorqud”da, islam dinində, Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında, Nizami Gəncəvi və Nəsirəddin Tusinin, Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaqi təlimin mahiyyəti, mənəvi tərbiyə və milli-mənəvi dəyərlər araşdırılır, etikanın vicdan, yaxşılıq və xeyirxahlıq, mənəvi borc, şərəf və ləyaqət, namus, ismət, həya, məsuliyyət və s. kateqoriyalarına aydınlıq gətirilir. Üçüncü və dördüncü bölmələrdə oğlanların və qızların qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi əsasları, müasir qız və qadınlıq, qız şərəfi, qadın isməti, müasir oğlan və kişilik, məhəbbət, sevənlərin davranış mədəniyyəti, nikah və ailə, ailənin mənəvi, psixoloji və iqtisadi əsasları, boşanma və onun nəticələri, ailə pedaqogikası və s. bu kimi məsələlər nəzərdən keçirilir.
Maison d'édition:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Site Web:
https://www.lap-publishing.com/
de (auteur) :
Akif Abbasov
Numéro de pages:
340
Publié le:
08-02-2019
Stock:
Disponible
Catégorie:
Pédagogie
Prix:
87.90 €
Mots-clés:
milli əxlaq, ailə etikası, uşaqların tərbiyəsi, nikah, ailə münasibətləri, ailə həyatına hazırlıq

Books loader

Lettre d'information

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Virement bancaire

  0 produits dans le panier
Modifier le contenu du panier
Loading frontend
LOADING