Couverture de ACE Gen Polimorfizminin Voleybolcu-Basketbolcularda Karşılaştırılması
Titre du livre:

ACE Gen Polimorfizminin Voleybolcu-Basketbolcularda Karşılaştırılması

Türkiye Alim Kitapları (03-03-2017 )

Books loader

Omni badge éligible au bon d'achat
ISBN-13:

978-3-639-67424-8

ISBN-10:
3639674243
EAN:
9783639674248
Langue du livre:
texte du rabat:
Çalışmamızda elit erkek ve bayan basketbolcular ile voleybolcuların ACE genotiplerini belirleyerek,hem sedanter hem de sporcu grupları arasında genotip polimorfizmi bakımdan farklılıkları araştırdık.Bu çalışmanın amacı 28 bayan ve 30 erkek basketbolcu ile 31 bayan ve 33 erkek voleybolcunun genetik analiz yöntemleri ile genetik özelliklerinin uluslararası başarı için ne derecede öngörü kazandırabileceğini araştırmaktır. Çalışmamıza katılan kontrol ve denek grubundan 5cc.kan alınarak ACE gen polimorfizmleri belirlendi. Ayrıca denek grubundan yaş, boy ve kiloları alınarak dikey sıçrama, mekik koşusu ve 20 metre sprint testleri uygulandı. Elde edilen değerler SPSS 11.0 paket programında ki kare(p<0,05), ANOVA, Levene’s Testi, t testi(0,05) ve alel frekans dağılımları hesaplanarak değerlendirildi.Erkek basketbolcular ve erkek voleybolcuların alel frekans yoğunluğu Ki-Kare testi ile değerlendirilmiştir. Yapılan incelemede istatistiksel olarak anlamlı çıkmamasına rağmen sınırda anlamlı bir sonuç olarak (0,06) değerlendirilebilir(p>0,05).Yine t testine göre erkek sporcuların dikey sıçramaları arasında anlamlı bir fark (0,026) bulunmuştur.Mekik koşusunda da (0,04) anlamlı fark bulunmuştur.
Maison d'édition:
Türkiye Alim Kitapları
Site Web:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
de (auteur) :
Dr. Emin Süel, Prof. Dr. Aysel Pehlivan
Numéro de pages:
88
Publié le:
03-03-2017
Stock:
Disponible
Catégorie:
Sport
Prix:
49.90 €
Mots-clés:
Angiotensin Converting Enzim, Basketbol, Voleybol

Books loader

Lettre d'information

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Virement bancaire

  0 produits dans le panier
Modifier le contenu du panier
Loading frontend
LOADING