Couverture de Çankırı-Çorum Havzası Hidrokarbon Potansiyelinin Araştırılması
Titre du livre:

Çankırı-Çorum Havzası Hidrokarbon Potansiyelinin Araştırılması

Türkiye Alim Kitapları (27-07-2016 )

Books loader

Omni badge éligible au bon d'achat
ISBN-13:

978-3-639-81368-5

ISBN-10:
3639813685
EAN:
9783639813685
Langue du livre:
texte du rabat:
Bu çalışmada,jeofizik çalışmalar çerçevesinde, sismik kesitleri kullanarak tektonik hatlar ve tabaka sınırları çizilmiştir. Gravite ve manyetik anomaliler kullanılarak 2B modeller oluşturulmuştur. Ayrıca incelenen alanda organik jeokimya çalışmaları kapsamında yüzeyleyen sedimanter kayaçlardan derlenen yüzey örnekleri ile kaynak kaya potansiyeli araştırılmıştır. Bu kapsamda toplam 72 adet örnek alınmış, bu örneklerin organik jeokimyasal analizleri, organik petrografik analizleri gerçekleştirilmiştir. Sismik kesitlerden elde edilen hız değerleri düşey ve yatay yönde değişimler göstermektedir. Tüf ve volkanik serilerin ters faylanmadan kaynaklanmış olabileceği ortaya çıkmıştır. Sismik kesitlerde derinlerde gravite modelleri ile birebir uyum gözlenmektedir. Gravite anomalilerinin modellenmeleri sonucu derinlikleri 5 km’ye yaklaşan sedimanter havzaların varlığı ortaya çıkmıştır. HI-OI, HI-Tmax ve S2-TOC diagramlarına göre örneklerin Tip II-III (karasal ve denizel) ve Tip III (karasal, kalıntı organik madde) kerojenden oluşmuştur. İncelenen örnekler Tmax, PI, vitrinit yansıması verilerine göre olgunlaşmamış-erken olgun aralığındadır.
Maison d'édition:
Türkiye Alim Kitapları
Site Web:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
de (auteur) :
Yasemin Aslan Topçuoğlu, Aydın Büyüksaraç, Nazan Yalçın Erik
Numéro de pages:
200
Publié le:
27-07-2016
Stock:
Disponible
Catégorie:
Géosciences
Prix:
64.90 €
Mots-clés:
Gravite, Manyetik, Hidrokarbon, Çankırı-Çorum Havzası, sismik yansıma, organik jeokimya, kuyu logu

Books loader

Lettre d'information

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal Paypal CryptoWallet Virement bancaire

  0 produits dans le panier
Modifier le contenu du panier
Loading frontend
LOADING