Portada del libro de Futbol Altyapı Antrenörlüğü
Título del libro:

Futbol Altyapı Antrenörlüğü

Türkiye Alim Kitapları (2016-06-30 )

Books loader

Omni badge apto para el cupón
ISBN-13:

978-3-639-81402-6

ISBN-10:
3639814029
EAN:
9783639814026
Idioma del libro:
Notas y citas / Texto breve:
Bu çalışmanın amacını, futbol altyapı antrenörlerinin iş doyum düzeylerinin ve örgütsel bağlılıklarının incelenmesi, oluşturmaktadır. İç Anadolu bölgesi genelinde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini, İç Anadolu bölgesi içerisinde bulunan futbol kulüplerinin altyapılarında görev yapan amaçlı örnekleme yöntemi ile seçilmiş 212 antrenör oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile 1985 yılında Spector tarafından geliştirilmiş 9 alt boyuttan oluşan İş Doyum Ölçeği ve Porter ve arkadaşları (1974) tarafından geliştirilmiş Örgütsel Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan iş doyum ölçeğinin Cronbach Alpha değeri .80 olarak hesaplanmıştır. Örgütsel bağlılık ölçeğinin Cronbach Alpha değeri ise .72 olarak hesaplanmıştır. Çalışmada verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Kolmogrov-Smirnov testi ile analiz edilmiştir. Her iki ölçeğin verilerinin de normal dağılım göstermediği tespit edilmiş ve parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin ortalama, standart sapma, minimum, maksimum değerler ile yüzdelik sayılar, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Editorial:
Türkiye Alim Kitapları
Sitio web:
https://www.turkiye-alim-kitaplary.com
Por (autor):
Onur Mutlu Yaşar, Hakan Sunay
Número de páginas:
116
Publicado en:
2016-06-30
Stock:
Disponible
Categoría:
Deporte
Precio:
300.40 R$
Palabras clave:
Futbol, iş doyumu, Örgütsel bağlılık, Altyapı, Antrenörlük

Books loader

Adyen::diners Adyen::jcb Adyen::discover Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Adyen::paypal PayPal PagBrasil

  0 productos en el carrito
Editar carrito
Loading frontend
LOADING