Milli əxlaq və ailə etikası的封面
书籍主题:

Milli əxlaq və ailə etikası

LAP LAMBERT Academic Publishing (2019-02-08 )

Books loader

Omni badge 有获得代金券的资格
ISBN-13:

978-613-9-45194-4

ISBN-10:
6139451949
EAN:
9786139451944
书籍语言:
作品简介:
Kitab dörd bölmədən ibarətdir. Birinci bölmə “Milli əxlaq və ailə etikasının ümumi məsələləri”; ikinci bölmə “Əxlaqın əsas kateqoriyaları”; üçüncü bölmə “Ailə etikası”, dördüncü bölmə “Ailə uşaqlar” adlanır. Birinci və ikinci bölmələrdə “Avesta”da, “Kitabi-Dədə Qorqud”da, islam dinində, Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığında, Nizami Gəncəvi və Nəsirəddin Tusinin, Azərbaycan maarifçilərinin əsərlərində əxlaqi təlimin mahiyyəti, mənəvi tərbiyə və milli-mənəvi dəyərlər araşdırılır, etikanın vicdan, yaxşılıq və xeyirxahlıq, mənəvi borc, şərəf və ləyaqət, namus, ismət, həya, məsuliyyət və s. kateqoriyalarına aydınlıq gətirilir. Üçüncü və dördüncü bölmələrdə oğlanların və qızların qarşılıqlı münasibətlərinin mənəvi əsasları, müasir qız və qadınlıq, qız şərəfi, qadın isməti, müasir oğlan və kişilik, məhəbbət, sevənlərin davranış mədəniyyəti, nikah və ailə, ailənin mənəvi, psixoloji və iqtisadi əsasları, boşanma və onun nəticələri, ailə pedaqogikası və s. bu kimi məsələlər nəzərdən keçirilir.
出版社 :
LAP LAMBERT Academic Publishing
网址:
https://www.lap-publishing.com/
由(作者):
Akif Abbasov
页码 :
340
发表日期:
2019-02-08
现货:
备有现货
类别:
教育学
价格:
87.90 €
关键词:
milli əxlaq, ailə etikası, uşaqların tərbiyəsi, nikah, ailə münasibətləri, ailə həyatına hazırlıq

Books loader

时事通讯

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal 银行转帐

LOGIN
  0产品在购物车内
编辑购物车
Loading frontend
LOADING