9786139579440

E-Atıklardan Bakırın Elektroliz ve Çöktürme Yöntemleri ile Kazanımı

Arman Ehsani
This Group Deal is closed
Price
32.90 €
29.61 €

Group Deal not yet accepted!
1 more copies required
Discount
10%
ISBN-13:

978-613-9-57944-0

ISBN-10:
6139579449
EAN:
9786139579440
Book language:
Blurb/Shorttext:
Bu çalışmada, atık baskılı devre kartlarının (ABDK, e-atık) liçinden elde edilen yüklü liç çözeltilerinden ve sentetik bakır çözeltilerinden (YLÇ/SBÇ: 27-30 g/L Cu2+) bakırın, elektro-kazanım ve çöktürülerek kazanılması araştırılmıştır. Elektroliz testlerinde safsızlıkların, organik ve inorganik katkı maddelerinin bakır elektrolizine etkisi irdelenmiştir. Co2+ (35 mg/L), jelatin ve tiyoüre ilavesinin katot morfolojisini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Fe3+ (2,5 g/L) ve Cl- (100 mg/L) ilavesi ile katot kalitesi (< %99,8 Cu) ve morfolojisinde olumsuz etki ve akım randımanında %4-8’lık bir düşüş belirlenmiştir. Cu, etanol ile bakır sülfat (CuSO4.5H2O) ve sodyum sülfit (Na2SO3) ile Chevreul tuzu (Cu2SO3.CuSO3.2H2O) olarak çöktürülmüştür. YLÇ’den (27 g/L Cu) bakır, etanol kullanılarak %99,9 verim ile çöktürülmüştür. Bakırın Chevreul tuzu olarak çöktürülmesinin gerçekleştirildiği testlerde SBÇ (30 g/L Cu2+, 2,5 g/L Fe3+, 1 M H2SO4) kullanılarak pH ve SO3/Cu (molar) oranının çöktürme üzerine etkileri araştırılmıştır. pH, 2,5’dan 4’e ve SO3/Cu oranı 1’den 1,6’ya çıkarıldığında bakır çöktürme verimi de artmıştır, fakat verimli (max. %62) bir bakır kazanımı için yeterli olamamıştır.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Arman Ehsani
Number of pages:
104
Published on:
2018-03-26
Stock:
Available
Category:
Chemical technology
Price:
32.90 €
Keywords:
Hidrometalürji, Bakır Elektro-kazanımı, Polioksometalat, Akım randımanı, Katot morfolojisi, E-atık, Chevreul tuzu

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING