9783330331815

İş Kazası Maliyetlerine Etki Eden Faktörler Üzerine Ampirik Araştırma

Metin Bayram
This Group Deal is closed
Price
74.90 €
59.92 €

Group Deal not yet accepted!
5 more copies required
Discount
20%
ISBN-13:

978-3-330-33181-5

ISBN-10:
333033181X
EAN:
9783330331815
Book language:
Blurb/Shorttext:
Ülkemizde ve tüm dünyada özellikle sanayi işletmelerinde yaşanan iş kazaları; çalışanlar, işletmeler, ülkeler ve tüm insanlık için önemli mali kayıplara yol açmaktadır. Konu üzerinde yapılan araştırmalar iş kazası yaşandıktan sonra işverenler tarafından katlanılan maliyetlerin, sağlıklı ve güvenli işyeri ortamı oluşturmak için işverenlerce yapılan önleme maliyetlerine nazaran çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın amacı iş kazası maliyetlerinde azalma üzerinde etkisi olan İSG önleme maliyetleri, çalışan memnuniyeti ve İSG performansı arasındaki ilişkileri bir araştırma modeli çerçevesinde incelemektir. Çalışmada, araştırma konusu dört faktörle ilgili teorik bilgiler verildikten sonra, önleyici kültüre sahip OHSAS 18001 belgeli firmaların bir numunesi üzerinde aralarındaki ilişkiler istatistiksel analiz yöntemleri ile analiz edilmektedir. Son olarak analizlerden elde edilen sonuçlar; araştırma modeli sonuçları, tanımlayıcı istatistikler sonuçları ve sektörel sonuçlar başlıkları altında araştırmacılarla paylaşılmaktadır. Sonuçlar, ülkemiz işverenlerini İSG’ye mali kaynak ayırma ve yatırım yapma konusunda cesaretlendirici ve teşvik edici niteliktedir.
Publishing house:
LAP LAMBERT Academic Publishing
Website:
https://www.lap-publishing.com/
By (author) :
Metin Bayram
Number of pages:
276
Published on:
2017-06-14
Stock:
Available
Category:
Other
Price:
74.90 €
Keywords:
İSG Maliyetleri, İSG Önleme Maliyeti, İş Kazası Maliyetleri, OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi, Çalışan Memnuniyeti, İSG Performansı

Newsletter

Adyen::amex Adyen::mc Adyen::visa Adyen::cup Adyen::unionpay Paypal Wire Transfer

  0 products in the shopping cart
Edit cart
Loading frontend
LOADING